W starostwie powiatowym w Gliwicach sześć powiatów, w tym powiat raciborski podpisało list intencyjny na rzecz utworzenia powiatowo-gminnego związku pn. Śląska energia.

Tym samym nasz powiat zabiega o zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Taki związek umożliwi przede wszystkim lepsze i szybsze aplikowanie o środki zewnętrzne w latach 2021 -2027.

W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczyli posłowie na Sejm RP Barbara Dziuk i Piotr Pyzik oraz Adam Gawęda sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla, jak również przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Politechniki Gliwickiej i Klastra Energii Sp. z o.o. Powiat raciborski reprezentowali starosta Grzegorz Swoboda i członkini zarządu powiatu Ewa Lewandowska.

– Tworzymy wyspecjalizowany związek do zadań związanych z szeroko rozumianą energią. To bardzo ważna inicjatywa. Już teraz myślimy o możliwości lepszego i skuteczniejszego pozyskiwania pieniędzy na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii dla powiatu i jego mieszkańców – informuje starosta Grzegorz Swoboda.

– Jako grupa samorządów będzie nam łatwiej aplikować o środki. Jak wiadomo, w grupie – siła. Będziemy mogli realizować wspólnie duże projekty i zadania pozainwestycyjne, na przykład dokonywać wspólnych zakupów, co zmniejszy koszty – dodaje starosta.

Wraz z powiatem raciborskim śląski klaster energii tworzą powiaty: bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, rybnicki i tarnogórski.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, oprac. wk)

ZOBACZ TAKŻE