Magistrat ogłosił już nabór kandydatur, podał także wymagania. Obecny dyrektor Hubert Kretek z końcem marca przechodzi na emeryturę.

Prezydent Miasta Racibórz ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Arboretum bramy Morawskiej w Raciborzu z siedzibą przy ul. Markowickiej 17 w Raciborzu.

Od kandydatów oczekujemy m.in. wykształcenia wyższego, 3 letniego stażu pracy (lub prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym wymaganiami na danym stanowisku) oraz przedstawienia na piśmie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Arboretum w Raciborzu w perspektywie najbliższych 5 lat.

Oferty przyjmujemy do 27.01.2020 r.

Szczegóły w załączeniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

(UM w Raciborzu)