Program Excel jest bardzo zaawansowanym narzędzie służącym do wyodrębnienia najważniejszych informacji ze sporej ilości danych. Sprawdza się świetnie do prostych obliczeń oraz do śledzenia wszelkiego rodzaju informacji.

Excel to program zawierający komórki, w których umieszcza się tekst, liczby czy formuły. Podstawowa umiejętność jego obsługi wymagana jest często przez pracodawców.

Jakie umiejętności warto nabyć, aby móc sprawnie obsługiwać program Excel?

 • znajomość formuł datowych
 • podstawy wykresów
 • podstawowe skróty klawiszowe
 • umiejętność dodawania, przesuwania oraz usuwania kolumn, wierszy oraz klawiszy
 • podstawowa znajomość obsługi okna Excela
 • zrozumienia formatowania w programie
 • formatowanie warunkowe
 • zrozumienie mechanizmu działania daty w Excelu
 • podstawy tabel przestawnych
 • filtrowanie oraz sortowanie danych
 • blokowanie komórek
 • nawigowanie po arkuszu przy użyciu skrótów klawiszowych
 • znajomość rodzajów danych oraz różnić pomiędzy nimi
 • umiejętność poruszania się po sporych zakresach danych

Podstawowe zadania w programie Excel

Osoba decydująca się na nabycie podstawowych umiejętności obsługi Excela, powinna potrafić wykonywać pewne proste zadania. Można się ich nauczyć udając się na kurs excel obsługi tego programu. Jedną z firm oferujących kurs z Excela jest firma ALX, jej ofertę można poznać tutaj – alx.pl. Jedne z podstawowych zadań to:

Uaktywnienie oraz używanie dodatku

1. Na karcie plik należy wybrać pozycję Opcje, po czym wybrać kategorię Dodatki. Następnie trzeba sprawdzić, czy u dołu okna dialogowego Opcje programu Excel w polu Zarządzaj jest zaznaczona opcja Dodatki programu Excel, po czym wcisnąć przycisk Przejdź. W oknie dialogowym Dodatki należy zaznaczyć pola wyboru dodatków, które planuje się użyć i OK.

2. Drukowanie wyników pracy

Aby wydrukować swoją pracę, użytkownik programu musi wybrać pozycję Plik i kliknąć pozycję Drukuj albo nacisnąć klawisze Ctrl+P. Następnie wyświetlić podgląd stron, kliknąć strzałki Następna strona i Poprzednia strona. W razie potrzeby można zmienić marginesy strony albo dodać podział stron.

3. Zapisywanie wyników pracy

Żeby zapisać dane należy kliknąć przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp albo nacisnąć klawisze Ctrl+S. W przypadku zapisywania pliku po raz pierwszy, należy wybrać miejsce do zapisania skoroszytu, po czym przejść do właściwego folderu. Następnie w polu Nazwa pliku wpisać nazwę arkusza. Wcisnąć przycisk Zapisz.

4. Filtrowanie danych

W celu filtrowania danych należy najpierw zaznaczyć odpowiednią ich ilość, Następnie na karcie dane w grupie Sortowanie i filtrowanie wcisnąć Filtr. Kolejnym krokiem jest kliknięcie Strzałki listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny, wówczas będzie można wybrać opcje filtrowania.

5. Sortowanie danych

Chcąc sprawnie posortować dane należy zaznaczyć ich zakres (A1:L5- wiersze i kolumny, C1:C80-jedna kolumna). W zakresie mogą zostać uwzględnione tytuły kolumn i wierszy. Następnie należy zaznaczyć jedną komórkę w kolumnie, według której mają zostać posortowane dane. Po czym trzeba kliknąć Polecenie Sortuj od A do Z albo od najmniejszej do największej liczby w kolejności rosnącej czy też od najmniejszej do największej. Można też wybrać Polecenie Sortuj od A do Z w programie Excel sortujące od A do Z albo od największej liczby do najmniejszej.

6. Tworzenie nowego skoroszytu

Skoroszyty to dokumenty programu Excel, które zawierają arkusze, zazwyczaj nazywane arkuszami kalkulacyjnymi. Do skoroszytu można dodać potrzebną ilość arkuszy, można także utworzyć nowe skoroszyty. Po kliknięciu w pozycję Plik, po czym kliknięciu pozycję Nowe, wystarczy wybrać Pusty skoroszyt.