W nocy z 28 na 29 lutego 2024 r., z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności w Polsce.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, skierowane do przedstawicieli gmin. Dotyczyło ono przygotowania i koordynacji działań związanych z realizacją ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Śląski Rafał Adamczyk.

Czytaj też: Jak udzielić pierwszej pomocy osobie wychłodzonej?

Skuteczne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” – chętnych do współpracy.

Miejsca przebywania osób bezdomnych – do których powinny dotrzeć osoby realizujące badanie
to przykładowo:

 • noclegownie;
 • schroniska dla osób bezdomnych;
 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 • mieszkania wspomagane;
 • mieszkania treningowe;
 • ogrzewalnie;
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • ośrodki interwencji kryzysowej;
 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;
 • zakłady karne, areszty śledcze;
 • izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne;
 • pustostany, domki na działkach, altany działkowe;
 • miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.;
 • inne miejsca.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych znajdują się na stronie MRPiPS.

(ŚlUW Katowice, fot. KPP Racibórz)