Jak wynika z ogólnej analizy, w powiecie raciborskim 75,9 %  uczniów przystępujących do matury zdało egzamin w pierwszym terminie. Zdawalność w pierwszym terminie w 2019 r. wyniosła 78,66 % , a w 2018 r. 82,36 %.

Należy jednak pamiętać, że matura tegoroczna odbywała się w szczególnych warunkach.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 8 września 2020 r. Natomiast maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych matur poprawkowych 30 września br.