1.340.783,40 zł – taką kwotą została dofinansowana nasza gmina dla konkretnego zadania przebudowy i rozbudowy dróg lokalnych.

Symboliczny czek z Funduszu Dróg Samorządowych został przekazany na ręce zastępcy wójta Wolfganga Kroczek, który w imieniu wójta Grzegorza Utrackiego odebrał go w godzinach przedpołudniowym w siedzibie raciborskiego Magistratu.
Piątek trzynastego wcale nie musi być pechowy.

To właśnie 13 września w raciborskim ratuszu, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek w towarzystwie ministra Michała Wosia i wiceministra Adama Gawędy przekazali samorządowcom z Subregionu Zachodniego symboliczne czeki na remont dróg lokalnych.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona na przebudowę ulicy Zachodniej i Długiej w Tworkowie.

(Urząd Gminy w Krzyżanowicach)

ZOBACZ TAKŻE