W środowisku, gdzie teoria spotyka się z praktyką, a pasja łączy się z innowacją, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu kolejny raz udowodniła, że jest miejscem, gdzie rodzą się przyszłe technologie.

Ósma edycja przeglądu projektów inżynierskich, która odbyła się 8 lutego, była wyjątkowym świadectwem kreatywności i zaangażowania studentów kierunków Automatyka i Robotyka oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. W tym roku wydarzenie zgromadziło dwudziestu studentów z pierwszego kierunku oraz siedemnastu z drugiego, którzy przedstawili wyniki swojej wielomiesięcznej pracy.

Uroczysta prezentacja projektów

Prezentacja projektów inżynierskich ma w ANS długą tradycję i co roku odbywa się z wielkim rozmachem. Jest to nie tylko moment podsumowania pracy studentów, ale także okazja do świętowania ich osiągnięć w obecności władz uczelni, kadry naukowej oraz przedstawicieli przemysłu. W tym roku wydarzenie uświetniła obecność gości z Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz wielu przedstawicieli lokalnych firm, co podkreśla rosnące znaczenie inicjatywy w środowisku akademickim i biznesowym.

W tym wyjątkowym wydarzeniu nie zabrakło także władz uczelni: dr. Pawła Strózika, prof. Uczelni, Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, dr Beaty Fedyn, prof. Uczelni, Prorektor do spraw studentów, dr. inż. Tomasza Czyszpaka, Prorektora do spraw organizacji oraz Patryka Swobody, przewodniczącego Rady Uczelni. Honorowymi gośćmi byli również przedstawiciele kadry naukowej Instytutu Techniki na czele z dyrekcją: dr inż. Małgorzatą Kuchtą i dr. inż. Leszkiem Gomółką.

Obraz przyszłości

Rektor ANS, dr Paweł Strózik, prof. Uczelni, zaznaczył, że prezentowane projekty są „znakami czasu”, a studentów nazwał „architektami nowoczesnego społeczeństwa”. W swojej wypowiedzi podkreślił: „Patrząc na prezentowane projekty, widzę nie tylko inżynieryjne rozwiązania, ale również pasję, innowacyjność i zdolność do rozwiązywania trudnych problemów.

Każdy projekt jest jak kawałek mozaiki, a wszystkie razem tworzą obraz przyszłości, w której technologia i innowacje odgrywają kluczową rolę”. Rzeczywiście, różnorodność tematów świadczy o szerokim spektrum zainteresowań i kompetencji studentów. Od projektu i budowy syntezatora analogowego, przez budowę trójkołowca elektrycznego, po zaawansowane systemy wizyjne do detekcji chwastów czy urządzenia do recyklingu tworzyw sztucznych na filament do drukarek 3D. Każdy projekt jest krokiem w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii i zrównoważonej produkcji.

Laureaci przeglądu

Wyróżnienie najlepszych projektów jest stałym elementem przeglądu. W kategorii Zarządzanie i Inżynieria Produkcji najwyżej oceniono pracę Marleny Skatuły na temat wdrożenia systemu IATF 16949. Natomiast w kategorii Automatyka i Robotyka zwyciężył projekt Witolda Pietrzaka, dotyczący wspomagania obsługi pasieki, co pokazuje, jak technologie mogą służyć również tradycyjnym sektorom gospodarki.

Oto najlepsi z najlepszych z przeglądu projektów inżynierskich:

Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Nagroda główna: Marlena Skatuła – Wdrożenie systemu IATF 16949 w celu zapewnienia jakości w firmie produkcyjnej – opiekun dr inż. Małgorzata Kucht

Automatyka i robotyka:

Nagroda główna: Witold Pietrzak – Projekt wspomagania obsługi pasieki – opiekun dr inż. Wiktoria Kalus

Wyróżnienia:

ZiIP: Łukasz Timler – Projekt rekwalifikacji odpadowego materiału tekstylnego na produkt uboczny produkcji w zakładzie Beaulieu Polska Sp. z o.o. – opiekun dr inż. Leszek Gomółka

ZiIP: Daniel Szczepaniak – Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania opartych o Lean Management w firmie Single Polska Sp. z o.o. w celu podniesienia efektywności i redukcji kosztów produkcji – dr inż. Mariusz Twardawa

AiR: Piotr Gawlik – Modyfikacja układu napędowego konwencjonalnego pojazdu na napęd elektryczny – opiekun dr inż. Andrzej Kowolik

AiR: Adrian Reś – Model fizyczny procesu automatycznego sortowania przedmiotu na linii produkcyjnej – opiekun prof. dr hab. inż. Gabriel Kost

ANS w Raciborzu – nowoczesne studia, pewna praca

Ósma edycja przeglądu projektów inżynierskich w ANS Racibórz była nie tylko świętem nauki i technologii, ale także dowodem na to, że młodzi inżynierowie mają ogromny potencjał, by zmieniać świat na lepsze. Ich projekty, będące połączeniem wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, pokazują, że połączenie nauki i praktyki przynosi doskonałe efekty.

Zestawienie tematów projektów inżynierskich
w roku akademickim 2023/2024

Kierunek : Automatyka i Robotyka

Imię i nazwisko – Temat projektu inżynierskiego – Opiekun

Jacek Biegus – Projekt i budowa syntezatora analogowego z wykorzystaniem układów dyskretnych opartych na klasycznej architekturze VCO-VCF-VCA – Dr inż. Andrzej Kowolik

Przemysław Błażejak – Zastosowanie mechatronicznego urządzenia bazującego na laserze do grawerowania i cięcia w drewnie – Dr inż. Andrzej Kowolik

Bartosz Borowik – Budowa regulowanego zasilacza prądu stałego z adaptacyjną funkcją ładowania akumulatora – Dr inż. Piotr Wilk

Arkadiusz Burda – Budowa trójkołowca elektrycznego Dr inż. Andrzej Kowolik
Piotr Gawlik Modyfikacja układu napędowego konwencjonalnego pojazdu na napęd elektryczny – Dr inż. Andrzej Kowolik

Mateusz Hałacz – Opracowanie przyrządu do spawania i programu sterującego robotem spawalniczym – Dr hab. inż. Bogdan Wysogląd

Henryk Kapuścik – Projekt systemu wizyjnego detekcji chwastów w ekologicznej odchwaszczarce – Dr inż. Wacław Banaś

Tomasz Kądzioła – Projekt i wykonanie stacji meteorologicznej – Dr inż. Wiktoria Kalus

Adrian Krawczyk – System sterowania pompą ciepła z wykorzystaniem sterownika PLC – Dr inż. Leszek Gomółka

Daniel Krybus – Wpływ parametrów na jakość wydruku na podstawie zaprojektowanej i wykonanej drukarki 3D – Dr inż. Tomasz Czyszpak

Jakub Kubecki – Projekt i budowa urządzenia do recyklingu tworzyw sztucznych na filament do drukarek 3D – Dr inż. Piotr Wilk

Przemysław Mechowski – Zautomatyzowanie gospodarki magazynowej na podstawie danych uzyskanych z systemu śledzenia ruchów magazynowych na przykładzie regału z elementami złącznymi – Dr inż. Małgorzata Kuchta

Damian Mika – Projekt i wykonanie modelu automatycznej narzędziowni – Dr inż. Wiktoria Kalus

Witold Pietrzak – Projekt wspomagania obsługi pasieki – Dr inż. Wiktoria Kalus

Szymon Procek – Analiza możliwości automatyzacji zarządzania zapasami narzędzi, poprzez budowę automatu do wydawania narzędzi – Prof. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski

Adrian Reś – Model fizyczny procesu automatycznego sortowania przedmiotu na linii produkcyjnej – prof. dr hab. inż. Gabriel Kost

Aleksander Sikora – Projekt i wykonanie zegara opartego na mikrokontrolerze – Dr inż. Tomasz Czyszpak

Adam Sowa – Projekt zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego z pozycjonerem obrotowym – Dr inż. Grzegorz Gołda

Wojciech Wawrzków – Projekt i budowa automatu do składania koszulek – Dr inż. Piotr Wilk

Piotr Wieczorek – Projekt i realizacja układu kontroli i nadzoru sprężarki powietrza z powiadomieniem GSM – Dr inż. Andrzej Kowolik

Kierunek : Zarządzanie i inżynieria produkcji

Imię i nazwisko – Temat projektu inżynierskiego – Opiekun

Szymon Dirska – Projekt pionowej turbiny wiatrowej – Dr hab. inż. Bogdan Wysogląd

Wiktoria Kabut Dostosowanie preparatu tłoczącego do wybranych gatunków blachy ocynkowanej – Dr inż. Mariusz Twardawa

Rafał Lewandowski – Projekt przerobu odpadów poprodukcyjnych na alternatywne źródła opałowe – Dr inż. Leszek Gomółka

Patryk Niedźwiecki – Zarządzanie sprzedażą na podstawie firmy dystrybucyjnej Rutronik – Dr inż. Olimpia Grabiec

Dawid Olma – Projektowanie procesu kontroli jakości dla nowo wdrażanego produktu – Dr inż. Piotr Kiszka

Kornelia Pilny – Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie KWK ROW – Dr inż. Mariusz Twardawa

Paschal Piperek – Ocena skuteczności systemu zarządzania jakością w firmie SUNEX S.A. dla wybranych procesów produkcji – Dr hab. inż. Bogdan Wysogląd

Jolanta Sebastian – Zarządzanie środowiskiem i problemy ekologii przemysłowej w przedsiębiorstwach – Dr inż. Olimpia Grabiec

Michał Sebastian – Przyszłość przemysłowego druku 3D na bazie wybranych przedsiębiorstw – Dr inż. Olimpia Grabiec

Marlena Skatuła – Wdrożenie systemu IATF 16949 w celu zapewnienia jakości w firmie produkcyjnej – Dr inż. Małgorzata Kuchta

Adam Stacha – Zastosowanie kamery termowizyjnej w celu poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na przykładzie spalarki smołowej HTBC w firmie Tokai Cobex Polska Sp z o.o. – Dr inż. Tomasz Czyszpak

Daniel Szczepaniak -Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania opartych o Lean Management w firmie Single Polska Sp. z o.o. w celu podniesienia efektywności i redukcji kosztów produkcji – Dr inż. Mariusz Twardawa

Łukasz Timler – Projekt rekwalifikacji odpadowego materiału tekstylnego na produkt uboczny produkcji w zakładzie Beaulieu Polska Sp. z o.o. – Dr inż. Leszek Gomółka

Krzysztof Zachłód – Projekt stanowiska hartowania indukcyjnego i optymalizacja procesu – Dr inż. Leszek Gomółka

Gabryela Zdziebko – Projekt i optymalizacja skutecznych systemów magazynowania energii odnawialnej – Dr inż. Leszek Gomółka

Kaja Zubko – Budowanie konkurencyjności firmy poprzez wdrażanie innowacji na podstawie firmy Pivexin Technology – Dr inż. Olimpia Grabiec

Michał Zurman – Modyfikacja procesów poprodukcyjnych w celu podniesienia efektywności i redukcji kosztów gospodarki odpadami na przykładzie firmy Eko Okna S.A. – Dr inż. Mariusz Twardawa

(ANS Racibórz)

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]

Innowacje na rzecz przyszłości. Przegląd projektów inżynierskich w ANS Racibórz [ZDJĘCIA]