W poniedziałek 13 stycznia w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia ws. wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze pomiędzy wójtem gminy, Andrzejem Wawrzynkiem a zastępcą prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Adamem Lewandowskim.

Priorytetem Programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie, a nawet całkowite uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Głównym celem programu jest wsparcie finansowe na wymianę starego kotła grzewczego, wymianę okien i drzwi, docieplenie domu bądź też instalację odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, fotowoltaika – w formie pożyczki).

Dzięki porozumieniu od 20 stycznia 2020 roku w urzędzie będzie możliwość składania wniosków o w/w dofinansowanie. Urzędnik nie tylko udzieli informacji na temat programu, ale także pomoże mieszkańcom wypełnić wniosek.

(UG w Pietrowicach Wielkich)

ZOBACZ TAKŻE