Zatwierdzono wnioski o dofinansowanie na termomodernizację i remont dla kolejnych 25 budynków komunalnych znajdujących się w Raciborzu w dzielnicy Ocice.

Dofinansowanie w wysokości 3 151 143,80 zł przyznano w ramach programu TERMO ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego-Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 4 730 228,16 zł.

Prace remontowe wraz z termomodernizacją przeprowadzone zostaną w poszczególnych budynkach zlokalizowanych w dzielnicy Ocice przy ul. Litewskiej 1-10, ul. Włoskiej 1-11 i ul. Nowy Zamek 7-10.

Zakres prac będzie obejmował m.in.:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji i ścian fundamentowych,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • modernizację instalacji cwu i instalacji c.o.

Ponadto budynki komunalne, znajdujące się przy ul. Włoskiej 11 i ul. Litewskiej 1-10 otrzymały dodatkową premię w postaci grantu MZG, który stanowi 30% kosztów netto.

Inwestycje realizowane będą w latach 2024-2025.

(UM Racibórz)