Jeśli jesteś pracownikiem działu kadr i płac zapewne wiesz jak ważne jest aktualizowanie swojej wiedzy. W 2022 roku nadchodzi wiele ważnych zmian w przepisach, które na pewno wpłyną na Twoją pracę, a więc które musisz poznać. Oto najważniejsze z nich.

Reformy w podatkach i składkach

Reformy w podatkach i składkach wynikają przede wszystkim z wprowadzenia Polskiego Ładu. Jeśli zależy Ci, aby poznać więcej szczegółowych danych odnośnie zmian sprawdź kurs kadry i płace online lub poszukaj odpowiedniego szkolenia stacjonarnego.

Od 2022 roku będziemy świadkami zmian w sferze podatkowej takich jak: 

  • Kwota wolna od podatku zostanie podwyższona do 30 000 zł dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej przez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł.
  • Próg dochodów, po przekroczeniu którego stawka podatkowa będzie wynosiła 32% zostanie zwiększony do 120 000 zł. Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Ten zapis tyczy się zaliczek obliczanych w sposób narastający.
  • Zmianie ulegną zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidacji podlegnie możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Już od lipca 2022 w życie wejdzie szereg zmian modyfikujących dotychczasowe postanowienia Polskiego Ładu.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej 

Rząd planuje zlikwidować wprowadzoną wcześniej ulgę. 

Jednak, by odbyło się to jak najmniej boleśnie dla przedstawicieli klasy średniej, zmiany będą dla podatników albo korzystne albo przynajmniej neutralne. 

Aby to osiągnąć rząd dał możliwość osobom, którym bardziej opłaca się rozliczać z ulgą, by mogły rozliczyć podatek za 2022 rok na starych zasadach, czyli z ulgą podatkową.

Nowe zasady dotyczące 1/12 kwoty zmniejszającej podatek 

Przy obniżeniu stawki podatku do 12% zmieni się 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W skali miesiąca wyniesie ona 300 zł. 

Jak zapewnia rząd, nowe reguły jej stosowania od lipca rozwiążą problem podatników posiadających kilka różnych źródeł dochodu jednocześnie. 

Mogą to być zarówno różne umowy o pracę, dwie umowy zlecenia czy umowa o pracę w połączeniu z emeryturą. 

Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom pracownicy będą mogli upoważnić nawet 3 pracodawców do kalkulowania zaliczek z zastosowaniem odpowiedniej kwoty zmniejszającej.

Jednolity system obliczania zaliczek podatkowych 

Najprawdopodobniej ma to oznaczać uchylenie wprowadzonego wcześniej w ramach naprawy Polskiego Ładu mechanizmu rolowania zaliczek podatkowych. 

Polegało to na obliczaniu zaliczki zarówno według zasad obowiązujących w 2022 jak i w dniu 31 grudnia 2021 roku oraz pobieraniu tej zaliczki, która była niższa.

Zerowy PIT dla zasiłku macierzyńskiego 

To kolejny postulat wpisujący się w prospołeczną politykę rządu. 

“Zerowy PIT” oznacza preferencje podatkowe w postaci ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, a także ulgi dla pracujących seniorów.

Składka zdrowotna

Zmiany w tym zakresie oznaczają możliwość pomniejszania przez przedsiębiorców rozliczających się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej, podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do konkretnego limitu: 

  • Podatek liniowy: limit wyniesie 8,7 tysiąca złotych (pomniejszenie dochodu). 
  • Podatek ryczałtowy: 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). 
  • Karta podatkowa: 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Zadania działu kadr i płac 

Dział kadr i płac to podstawa w każdej poważnej firmie. 

I choć coraz częściej przedsiębiorstwa decydują się na zlecanie zadań takiego działu podmiotom zewnętrznym, to sam mechanizm pozostaje, a żadne przedsiębiorstwo nie może się bez niego obejść. 

Dział kadr i płac zajmuje się wieloma rzeczami, ale do jego podstawowych obowiązków należą takie sprawy jak: 

  • Dbałość o wewnętrzne środowisko pracy – troska o pracowników, zapewnianie im możliwości rozwoju w postaci szkoleń i kursów rozwijających kompetencje, dbanie o przywiązanie pracownika do firmy poprzez różnego rodzaju ulgi i benefity
  • Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji – wszystkie dokumenty dotyczące pracowników są przechowywane właśnie przez dział kadr i płac. Specjaliści od kadr i płac mają też stały kontakt z każdym pracownikiem firmy.
  • Dbałość o zgodność dokumentacji z prawem – pracownicy tego działu muszą mieć obszerną wiedzę z zakresu prawa i Kodeksu Pracy. Wszystkie działania muszą być przeprowadzane transparentnie i w zgodzie z prawem.
  • Dbałość o wypłacanie pensji na czas – to z perspektywy każdego pracownika oczywiście kluczowe zadanie osób działających w tym dziale.