Zakończyły się konsultacje zarządu Rafako z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia. Jak informuje spółka, nie doszło do zawarcia porozumienia

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie doszło do zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

W związku z tym spółka przyjęła regulamin zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia. Uwzględnia on, w miarę możliwości, propozycje przedstawione w ramach konsultacji przez zakładowe organizacje związkowe w RAFAKO S.A.

W regulaminie ustalono w szczególności, że liczba osób objętych zwolnieniem grupowym wynosić będzie maksymalnie 400 osób, a zwolnienia zostaną przeprowadzone w okresie do 31 marca 2021 roku.

Zarząd Spółki podał, że powiadomi odpowiedni urząd pracy o przyjętych ustaleniach odnośnie warunków przeprowadzenia zwolnienia grupowego w Spółce.

– Proces reorganizacji, oprócz zwolnień grupowych, będzie obejmował szereg działań optymalizacyjnych w ramach funkcjonowania całej organizacji – czytamy w komunikacie.

(oprac. wk, źródło: Rafako)