W czwartkowe przedpołudnie 31 października w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się konferencja z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Raciborzu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta raciborski Grzegorz Swoboda. 

Konferencja rozpoczęła się od powitania uczestników oraz otwarcia, którego dokonała dyrektor placówki – Agata Wieczorek. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: wicestarosta raciborski – Marek Kurpis, wiceprezydent Miasta Racibórz – Michał Fita oraz posłanka na Sejm IX kadencji – Gabriela Lenartowicz.

Subskrybuj nasz kanał w serwisie YouTube!

Następnie uczestnicy wysłuchali szereg interesujących prelekcji, które wygłosili:
– mgr A. Remiorz – „Integracja Sensoryczna”;
– mgr M. Wilczek, mgr I. Roj – „Wczesna nauka czytania – nasze doświadczenia w pracy z uczniem z zaburzeniami rozwojowymi”;
– mgr D. Otulak, mgr J. Korczyńska – „Terapia snoezelen jako wsparcie rozwoju i sensoryczna aktywizacja dzieci niepełnosprawnych”;
– mgr B. Białas – „Chcę słuchać a nie tylko słyszeć – stymulacja audio-psycho-lingwistyczna prof. Alfreda Tomatisa w praktyce”;
– mgr A. Kowalczyk – „Chcę Ci coś powiedzieć – wspomagająca i alternatywna komunikacja”;
– mgr A. Pawlik – „Terapia EEG biofeedback w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”;
– mgr J. Falkiewicz – „Pies w terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”;
– mgr M. Cwik, mgr K. Symko – „Wspomaganie rozwoju manualnego i grafomotorycznego dziecka- terapia ręki”;
– mgr E. Konopnicka – „Ergoterapia i hortiterapia w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkole przysposabiającej do pracy”.

(Grzegorz Nowak/Agencja Zamek)

ZOBACZ TAKŻE