Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu informuje o procedurze dotyczącej przekraczania granicy RP przez rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne po obu stronach granicy.

Informacja dotycząca procedury postępowania w celu uzyskania zgody na przekroczenie granicy na podstawie § 4a Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób  przekraczających  granicę  państwową stanowiącą granicę wewnętrzną  (Dz. U. poz. 434 z późn. zm.) dla osób posiadających gospodarstwa rolne po obu stronach granicy.

W celu uzyskania zgody na przekroczenie granicy należy złożyć/przesłać wniosek do właściwego ze względu na miejsce przekroczenia granicy Komendanta Placówki Straży Granicznej.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane personalne wnioskodawcy (należy uwzględnić również osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po stronie państwa sąsiedniego;
  • datę i miejsce planowanego  przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem  (np.  prace  polowe  w rejonie znaku granicznego nr … );
  • adres do korespondencji (adres poczty internetowej).

Uwaga: We wniosku można wskazać określony okres czasu związany z wykonywaniem prac polowych. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania

Komendant Placówki Straży Granicznej przesyła wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej w celu wydania zgody.

Informacja o udzieleniu zgody na przekroczenie granicy państwowej przekazywana jest do wnioskodawcy oraz właściwego miejscowo Komendanta Placówki Straży Granicznej.

Po uzyskaniu odpowiedniej zgody, osoba wnioskująca każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin, informuje właściwą miejscowo Placówkę Straży Granicznej o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu.

Rekomenduje się, aby wniosek wraz załącznikami w miarę możliwości przesyłany był do Komendanta Placówki SG za pomocą poczty elektronicznej lub fax-u.

Jednocześnie informuje się, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 566) osoby przekraczające granicę w celu wykonania prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy zwolnione są z kwarantanny.

Wykaz danych teleadresowych właściwych miejscowo placówek SG zostały zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

(oprac. wk, źródło: ŚOSG, fot. pixabay.com/JillWellington)

Nie przegap najważniejszych artykułów!
Kliknij OBSERWUJ TerazRaciborz.pl na Google News!

ZOBACZ TAKŻE: