Tomasz Pacia został nowym szefem Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. To decyzja stojącego na czele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Roberta Pabiana (na zdjęciu w środku). Zmiany nastąpiły też w Nadleśnictwie Rybnik oraz Rudziniec.  

Przypomnijmy, 9 lutego 2024 roku nastąpiły zmiany kadrowe wśród kierownictwa jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:

  • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie odwołany został Pan Marcin Fischer,
  • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec odwołany został Pan Wiesław Kucharski,
  • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik odwołany został Pan Tomasz Olszewski.

Decyzją p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Roberta Pabiana z dniem10 lutego 2024 roku:

  • na stanowisko p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik został powołany Pan Grzegorz Adamczyk, dotychczasowy Inżynier Nadzoru w Naleśnictwie Rybnik,
  • na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec został powołany Pan Grzegorz Skrobek, dotychczasowy Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Rudziniec,
  • na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie został powołany Pan Tomasz Pacia, dotychczasowy Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie.

(RDLP w Katowicach)