26 oczyszczaczy powietrza trafiło do raciborskich przedszkoli. Urządzenia te otrzymało 16. placówek Gminy Racibórz. Koszt tej inwestycji wyniósł 52 tys. zł.

Zadanie wpisuje się w działania samorządu miasta, zmierzające do walki ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza. Przypominamy, że już w zeszłym roku cztery podobne oczyszczacze zakupiono do miejskiego żłobka. Ten pilotażowy pomysł zweryfikowano pozytywnie a na dodatek spotkał się ze zrozumieniem rodziców. Dlatego wraz z nowym rokiem szkolnym postanowiono o rozszerzeniu zastosowania oczyszczaczy na wszystkie przedszkola miejskie.

Poniżej lista placówek oraz liczba oczyszczaczy zakupionych do nich:
Przedszkole Nr 3 – 2 szt.;
Przedszkole Nr 10 – 2 szt.;
Przedszkole Nr 11 – 2 szt.;
Przedszkole Nr 12 – 2 szt.;
Przedszkole Nr 13 – 3 szt.;
Przedszkole Nr 14 – 1 szt.;
Przedszkole Nr 15 – 1 szt.;
Przedszkole Nr 16– 1 szt.;
Przedszkole Nr 20 – 2 szt.;
Przedszkole Nr 23 – 2 szt.;
Przedszkole Nr 24 – 1 szt.;
Przedszkole Nr 26 – 2 szt.;
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 (Przedszkole Nr 17) – 1 szt.;
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 (Przedszkole Nr 9) – 1 szt.;
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 (Przedszkole Nr 2) – 1 szt.;
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 (Przedszkole Nr 5) – 2 szt.

(Urząd Miasta w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE