Rozstrzygnięto konkurs na dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Finansowanie odbywa się z środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na liście wnioskodawców z subregionu zachodniego, którzy zyskali dofinansowanie jest powiat raciborski. Starostwo pozyskało środki na następujące zadania:
1) Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II – 1 763 529,84 zł dofinansowania,
2) Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II – 1 830 461,97 zł dofinansowania,
3) Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – ZSE w Raciborzu – 1 246 019,31 zł dofinansowania.

Koszt realizacji wszystkich zadań to 5,09 mln zł, kwota dofinansowania to 4,84 mln zł.

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)