Raciborscy policjanci przeprowadzili w ramach szkolnej kampanii „Bezpieczna jesień w SMSie” spotkania z uczniami klas pierwszych liceum. Głównym tematem była odpowiedzialność karna nieletnich.

Mundurowy zajmujący się na co dzień profilaktyką i zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich rozmawiał z uczestnikami o bezpieczeństwie. Policjant uświadamiał również młodzież o bezpieczeństwie w sieci. Towarzyszył mu przedstawiciel raciborskiej drogówki.

Subskrybuj nasz kanał w serwisie YouTube!

Podczas spotkania mundurowy rozmawiał z młodzieżą o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach. Słuchacze dowiedzieli się też między innymi, kim jest osoba nieletnia w świetle przepisów, od kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność prawna nieletnich, na jakich zasadach odpowiada nieletni za popełnione czyny karalne, jakie konsekwencje niesie ze sobą nieprzestrzeganie prawa przez młodych ludzi w przyszłości, czy jakie są procedury postępowania z nieletnimi.

Aspirant omówił także z uczniami zjawisko demoralizacji, czym jest i jakie zagrożenia wiążą się z niedostosowaniem społecznym. Nie pominięto również katalogu najczęściej popełnianych przestępstw min. na terenie szkół. Aby teorii nie było za dużo i żeby wiedza lepiej utkwiła w pamięci uczniów całość okraszona była przykładami z pracy policjantów.

Nie zabrakło również informacji o bezpieczeństwie w internecie oraz o szkodliwości narkotyków i dopalaczy, konsekwencji prawnych związanych z ich posiadaniem i sprzedażą jak również omówiony został problem dyskryminacji innych osób i handlu ludźmi.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Instagramie! 

Zasady bezpieczeństwa pieszego, rowerzysty słuchaczom przedstawił przedstawiciel raciborskiej drogówki. Omówił także korzyści płynące z używania elementów odblaskowych szczególnie teraz w porze jesienno-zimowej. Ponadto młodszy aspirant Piotr Bednarski omówił słuchaczom konsekwencje prawne dla kierowców, którzy zostali zatrzymani, a kierowali pojazdami pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Nie zabrakło również informacji dotyczących kierowania pojazdami bez uprawnień i w momencie spowodowania kolizji czy też wypadku drogowego. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera przy dużym zaangażowaniu uczniów przejawiającym się konkretnymi pytaniami.

(KPP w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE