Starosta raciborski Grzegorz Swoboda podpisał umowę z wykonawcą rozbudowy drogi powiatowych w Kornicach.

Wykonaniem dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych rozbudowy drogi powiatowej 3504S w Kornicy będzie zajmowała się firma Trasko- Inwest Sp. z o.o. z  Ostrzeszowa, a nadzór inwestorski będzie pełnić Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o.o. z Raciborza.

W pierwszej kolejności zostanie wykonana przebudowa fragmentu odcinka drogi powiatowej nr 3504S w kierunku Pawłowa.

Zakres obejmuje głównie: jezdnię (w tym wykonanie trzeciego pasa ruchu do relacji skrętnych), zjazdy, pobocza, przebudowę urządzeń odwadniających wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia. Prace te planuje się zakończyć w I kwartale 2021 roku.

Z kolei rozbudowa fragmentu drogi powiatowej 3504S w Kornicy dotyczy odcinka  w kierunku Makowa.

Zakres rozbudowy obejmuje głównie:  zmianę układu skrzyżowań, jezdnię (w tym wykonania trzeciego pasa ruchu do relacji skrętnych), zjazdy, chodniki, przebudowę linii elektrycznej, sieci oświetleniowej i teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia.
Prace dotyczące w/w rozbudowy planuje się zrealizować i odebrać do 30.06.2021 roku.

Koszt zadania ogółem wynosi 7 922 182 zł., w którym partycypują: Funduszu dróg Samorządowych – 4 242 427,20 zł, EKO-OKNA SP. z.o.o. z Kornic – 3 643 476,80 zł, Powiat Raciborski – 36 278 zł.

(oprac. wk, źródło: SP w Raciborzu)