Raciborski magistrat przypomina o obowiązkach związanych z utrzymaniem czystości, jakie wiążą się np. z prowadzeniem lokalu gastronomicznego na terenie Raciborza.

– W trosce o czystość i porządek w mieście, właścicielom i użytkownikom spożywczych obiektów handlowych i lokali gastronomicznych oraz organizatorom imprez publicznych (z wyłączeniem imprez masowych) przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz (Rozdz. 3, paragraf 6, ust. 2.) do Was należy obowiązek ustawienia dodatkowych koszy na śmieci na zewnątrz obiektu – czytamy w komunikacie UM.

(Urząd Miasta w Raciborzu)