Ogłoszono zwycięskie projekty Nagród Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru 2022. Uhonorowano najlepsze przedsięwzięcia wodorowe w czterech głównych kategoriach: Najlepsza Innowacja, Najlepsza Historia Sukcesu, Największy Zasięg oraz Europejska Dolina Wodorowa Roku.

Ceremonia rozdania nagród odbyła się podczas Europejskiego Tygodnia Wodoru, corocznego wydarzenia organizowanego przez Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru wraz z jego członkami, Komisją Europejską, Hydrogen Europe i Hydrogen Europe Research.

Partnerstwo instytucjonalne, European Partnership for Clean Hydrogen, ma na celu przyspieszenie rozwoju i wdrożenia europejskich technologii czystego wodoru, przyczyniając się do zrównoważonego, niskoemisyjnego i w pełni zintegrowanego systemu energetycznego. Z końcem października  ogłoszono zwycięskie projekty Nagród Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru 2022. Uhonorowano najlepsze przedsięwzięcia wodorowe w czterech głównych kategoriach: Najlepsza Innowacja, Najlepsza Historia Sukcesu, Największy Zasięg oraz Europejska Dolina Wodorowa Roku. Ceremonia rozdania nagród odbyła się podczas Europejskiego Tygodnia Wodoru, corocznego wydarzenia organizowanego przez Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru wraz z jego członkami, Komisją Europejską, Hydrogen Europe i Hydrogen Europe Research.

1. Najlepsza Innowacja – jak zmniejszyć koszt ekologicznego wodoru?

W kategorii Najlepsza Innowacja nagrodę otrzymał projekt NEWELY. Partnerzy projektu z Praskiego Uniwersytetu Chemiczno-Technicznego i Instytutu Chemii Makrocząsteczek przy Czeskiej Akademii Nauk (IMC) opracowali nowatorską membranę aniono wymienną, cieńszą, mocniejszą i o lepszym przewodzeniu. Innowacja ta wywrze znaczący wpływ na koszt ekologicznego wodoru.

„Wodór stanie się w przyszłości jednym z głównych filarów naszego systemu czystej energii. Inwestycje w badania i innowacje związane z wodorem są kluczowe, aby przyspieszyć tę głęboką transformację społeczną i przemysłową. Nagroda w kategorii Najlepsza Innowacja Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru stawia w centrum uwagi innowacyjne i obiecujące rozwiązania napędzające wodorową transformację”, wskazała wręczająca nagrodę Signe Ratso, dyrektor generalna DG Research & Innovation.

2. Najlepsza Historia Sukcesu – komponenty ogniw paliwowych do pojazdów elektrycznych

GAIA to projekt, który dostał wyróżnienie w kategorii Najlepsza Historia Sukcesu. W ramach GAIA opracowano i przetestowano zaawansowane komponenty ogniw paliwowych do pojazdów elektrycznych, spełniające rygorystyczne wymagania trwałości i wydajności, przybliżając tę technologię o kolejny krok do komercyjnego wdrożenia i wspierając dekarbonizację sektora transportowego.

Nagrodę przyjęła koordynatorka projektu Deborah Jones. „Na początku wydawało się, że nasz cel pozostanie w sferze marzeń” – powiedziała. „Nie osiągnęlibyśmy go bez dofinansowania ze strony Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru. Współpraca między naukowcami układała się naprawdę świetnie”.

Samochodowe zespoły elektrod membranowych (MEA) osiągnęły w ramach projektu żywotność 6 000 godzin i znakomitą gęstość mocy 1,8 W/cm2 przy napięciu 0,6 V w pełnowymiarowych krótkich stosach ogniw. Na ukończenie wciąż czeka ocena techniczno-ekonomiczna technologii, opracowanej przez zespół. Pozwoli ona określić, w jakim stopniu GAIA MEA jest w stanie spełnić ambitny cel kosztowy wynoszący 6 EUR/kW.

3.  Największy Zasięg –  zeroemisyjny napęd dla dużych statków

Największy Zasięg, przeznaczona dla beneficjentów funduszy unijnych prowadzących skuteczną komunikację na temat swojego przedsięwzięcia. Projektem zwycięskim okazał się SHIP FC. SHIP FC promuje zeroemisyjny napęd dla dużych statków dalekiego zasięgu. Modułowe ogniwo paliwowe o mocy 2 MW, wykorzystujące amoniak jako paliwo, będzie testowane na dużym statku konstrukcyjnym przez co najmniej 3 000 godzin w ciągu roku. Wykonane zostaną modele i badania socjotechniczne, a na innych statkach przeprowadzone analizy wykonalności.

„Bez wsparcia Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru nie byłoby tego projektu”, powiedział, odbierając nagrodę koordynator projektu, Tore Boge. „To połączenie długiej historii innowacyjności norweskiego przemysłu morskiego z innowacjami wodorowymi”, dodał.

Bart Biebuyck, dyrektor wykonawczy Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru, docenił projekt za pracę w wymagającym środowisku: „Mamy wiele projektów dotyczących transportu wodnego, które borykają się z problemami, ponieważ dekarbonizacja w tym sektorze jest skomplikowanym procesem”, powiedział.

4. Europejska Dolina Wodorowa Roku – nowa kategoria

Nagrody Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru zostały w tym roku przyznane również w nowej kategorii – Europejska Dolina Wodorowa Roku – w której wyróżniono trzy projekty. Zwycięskie doliny wyłoniono na podstawie sześciu kryteriów: wielkość zasięgu łańcucha wartości, wielkość produkcji wodoru, różnorodność zastosowań końcowych wodoru, finalizacja projektu, przekrój interesariuszy oraz innowacyjność projektu.

HEAVENN, współfinansowany przez Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru, to zakrojony na szeroką skalę projekt demonstracyjny łączący produkcję, dystrybucję, przechowywanie i ostateczne lokalne wykorzystanie wodoru w całkowicie zintegrowanej i działającej dolinie wodorowej w Północnej Holandii; Baskijski Korytarz Wodorowy rozwija gospodarkę wodorową w Kraju Basków; eFarm (Reußenköge) natomiast jest największym jak dotąd projektem wspierającym ekologiczną mobilność wodorową w Niemczech.

Nagrodę wręczyła Pauline Rouch, szefowa gabinetu w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji: „Choć koncepcja dolin wodorowych jest całkiem nowa, był to najwyższy czas, aby uhonorować niesamowity wysiłek zespołów, które za kulisami pracują nad połączeniem technologii, innowacji i przedsiębiorczości. Dzisiejsi zwycięzcy będą inspiracją dla wielu”, powiedziała.

José Ignacio Zudaire, prezes konsorcjum projektu Baskijskiego Korytarza Wodorowego (BH2C), powiedział: „Nagroda ta motywuje nas do dalszej pracy na rzecz nowej gospodarki wodorowej. Fundamentem tego projektu jest osiągnięcie przez nasz region zerowej emisji netto do 2050 roku, przy jednoczesnym utrzymaniu wartości sektora przemysłowego w PKB”.
„Nasz projekt działa jak magnes. Dzięki niemu powstaje więcej projektów. Musimy urzeczywistnić możliwości, które daje wodór, a HEAVENN to dopiero początek”, zapowiedział Patrick Cnubben, dyrektor ds. strategii wodorowej w New Energy Coalition.

Nagrody Młodego Naukowca

Podczas uroczystości ogłoszono również zdobywców Nagrody Młodego Naukowca, corocznego konkursu organizowanego przez Hydrogen Europe Research mającego na celu uhonorowanie młodych naukowców (poniżej 35 roku życia), którzy osobiście przyczynili się do rozwoju projektu związanego z wodorem.

Zwycięzcami zostali:
●    Produkcja wodoru: Michele Bolognese (Fondazione Bruno Kessler)
●    Przechowywanie i dystrybucja wodoru: Lisa Blanchard (CEA)
●    Zastosowania wodoru: Merit Bodner (Politechnika w Grazu)
●    Działania przekrojowe: Donatella Cirrone (Uniwersytet w Ulster)
●    Najlepszy naukowiec roku: Erika Michela Dematteis (Uniwersytet Turyński)

Kontekst

O czystym wodorze
Osiągnięcie zero emisyjności w gospodarce staje się w ostatnich latach kluczową kwestią dla decydentów, samorządów i przemysłu prywatnego. Technologie niskoemisyjne mają potencjał, aby rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza na poziomie lokalnym, jak również przyczynić się do międzynarodowej walki ze zmianami klimatu.

Wykorzystanie wodoru jako nośnika energii uznaje się za jeden ze sposobów osiągnięcia neutralności klimatycznej. Surowce pochodzące z biomasy oraz elektroliza oparta na wytwarzanej niskoemisyjnie energii elektrycznej mogą być wykorzystywane do produkcji bezemisyjnego wodoru, który następnie można przechowywać, transportować i stosować na przykład w ogrzewaniu i transporcie.

O Partnerstwie na rzecz Czystego Wodoru

Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru to jedyne w swoim rodzaju partnerstwo publiczno-prywatne wspierające działania w zakresie badań i innowacji (R&I) w dziedzinie technologii wodorowych w Europie. Ma ono na celu przyspieszenie rozwoju i wprowadzania zaawansowanych zastosowań czystego wodoru oraz wzmocnienie konkurencyjności łańcucha wartości czystego wodoru w całej Unii Europejskiej. Członkami Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru są Komisja Europejska, branże ogniw paliwowych i wodoru reprezentowane przez Hydrogen Europe oraz środowisko naukowe reprezentowane przez Hydrogen Europe Research.