Raciborskie służby sanitarne informują o dwóch nowych zachorowaniach w powiecie raciborskim.

Kolejne przypadki odnotowano w gminie Kornowac i Pietrowice Wielkie. W sumie na Raciborszczyźnie COVID-19 potwierdzono już u 71 osób.

Publikujemy dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Raciborzu (stan na godzinę 14:00, 27 maja).