Inwentaryzacje budowlane okazują się niezbędne m.in. przy planowaniu przebudowy lub remontu nieruchomości. Jedną z nowoczesnych technologii, które pozwalają na sporządzanie niezwykle dokładnych planów i obmiarów budynków, jest skanowanie z wykorzystaniem lasera.

Ile kosztuje sporządzenie trójwymiarowego modelu budynku i czy warto zainwestować w taki sposób inwentaryzowania obiektu budowlanego?

Skanowanie laserowe budynków – jak to działa?

Inwentaryzacje architektoniczne metodą laserową pozwalają pozyskać niezwykle dokładne obmiary oraz rzuty i modele budynku, wykonane technologią bezdotykową. Dla właściciela nieruchomości, który z różnych powodów nie dysponuje dokumentacją techniczną obiektu, skanowanie laserowe budynków oznacza możliwość uzyskania wiedzy na temat podstawowych parametrów konstrukcyjnych obiektu. Tak przeprowadzona inwentaryzacja, ze względu na swoją dokładność oraz szybki czas realizacji, okazuje się nieoceniona przy wszelkiego rodzaju przebudowach, remontach czy zmianach sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Zalety trójwymiarowego modelowania budynków

Choć skanowanie laserem na zachodzie jest techniką wykorzystywaną od lat, realizowana za pomocą tej metody inwentaryzacja architektoniczna w Polsce, nadal uznawana jest za rozwiązanie nowatorskie. Tymczasem, skanowanie budynków laserem jest technologią, która przewyższa tradycyjne wymiarowanie pod wieloma względami. Jego najistotniejsze zalety to m.in.:

– bardzo wysoka dokładność,

– szybki czas wykonania obmiarów oraz rzutów,

– brak konieczności specjalistycznego przygotowywania budynku,

– przystępne ceny i coraz większa dostępność usługi,

– powstanie szczegółowej dokumentacji technicznej,

– możliwość przeprowadzenia obmiarów w dowolnym budynku – również zabytkowym.

Inwentaryzacja architektoniczna w Polsce – jak powstają modele 3D?

Modele 3D tworzone są na podstawie chmury punktów zbieranej przez urządzenie skanujące i przesyłanej do oprogramowania, które w czasie rzeczywistym opracowuje trójwymiarowe odwzorowanie wnętrz. Skanowanie laserowe budynków zawsze poprzedzone jest szczegółowym wywiadem z właścicielem nieruchomości, w celu dostosowania zakresu pomiarów do indywidualnych potrzeb klienta. Stosowane przy inwentaryzacjach budowlanych lasery są niezwykle precyzyjne – mogą zarejestrować nawet 976 000 punktów na sekundę, a ich zasięg sięga 350 metrów.

Jaki jest koszt laserowego skanowania nieruchomości?

Biorąc pod uwagę wszechstronność i precyzję, a także ekspresowe tempo przeprowadzana obmiarów, nasuwa się pytanie o cenę za wykonanie tego rodzaju czynności. Profesjonalnie i rzetelnie wykonana Inwentaryzacja architektoniczna w Polsce, przeprowadzona z wykorzystaniem lasera 3D to usługa, której ceny zaczynają się już od 1,80 zł za metr kwadratowy powierzchni. Trudno jednak o uniwersalny cennik. Dokładna cena zwykle stanowi przedmiot osobistych ustaleń, ze względu na indywidualny charakter poszczególnych czynności oraz zróżnicowane zapotrzebowanie inwestorów.

(artykuł sponsorowany)