Zbyt duża gęstość pola elektromagnetycznego (PEM) powoduje uszkodzenia DNA w komórkach, zaburzenia czynności układu nerwowego, spowalnia pamięć, zmienia układ odpornościowy u dzieci, wywołuje bezpłodność!

Mapa gęstości szkodliwego pola elektromagnetyczneg o – elektrosmogu (WIFI, TV, GSM itd.) – to jeden z 17 projektów ogólnomiejskich budżetu obywatelskiego 2019. Jak wyjaśniają wnioskodawcy, źródłami pola elektromagnetycznego są między innymi anteny nadajników sieci telefonii komórkowej, TV, WIFI, montowane w naszym otoczeniu.

CZYTAJ WIĘCEJ O BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2019

W opisie czytamy: Projekt zakłada wykonanie pomiarów gęstości szkodliwego pola elektromagnetycznego w Raciborzu w zakresie przynajmniej 50 MHz do 3,5 GHz (GSM, WIFI, TV, DECT, itd.) Pomiar przeprowadzony bez uprzedniego informowania operatorów telefonii komórkowej, TV i Internetu. Wykonanie i udostępnienie w Internecie oficjalnej mapy gęstości pola lub gęstości w punktach pomiarowych z możliwością późniejszej łatwej modyfikacji mapy przez urzędników po dokonaniu kolejnych pomiarów. Pozwoli to na sprawdzenie gęstości pola elektromagnetycznego i ograniczenie przebywania w szkodliwym obszarze do minimum, a urzędnikom wskaże tereny na których nie powinno być kolejnych anten nadajników.

Przeprowadzenie takiego pomiaru jest szczególnie istotne przed wprowadzeniem telefonii 5G, w której gęstość pola elektromagnetycznego generowanego przez nadajniki jest znacząco wyższa niż w poprzednich generacjach telefonii komórkowej, a stawianie dodatkowych nadajników w już gęstych elektromagnetycznie miejscach może mieć katastrofalne skutki dla zdrowia i życia mieszkańców.

Realizacja projektu obejmuje teren całego Raciborza, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zgromadzeń, szkół, przedszkoli, kościołów, szpitala, rynku, placów zabaw, boisk, dookoła nadjników TV i telefonii komórkowej. Jak przyznają wnioskodawcy, wypadałoby powtórzyć pomiary np. raz w roku, czyli kosztem byłby kolejny cykl pomiarowy i wprowadzenie nowych wyników na mapę gęstości pola elektromagnetycznego.

– Projekt pokaże rzeczywistą gęstość szkodliwego pola elektromagnetycznego w miejscach gdzie najczęściej przebywamy. Pozwoli to mieszkańcom ceniącym zdrowie ograniczyć czas przebywania w miejscach o największej gęstości pola do minimum – zapowiadają autorzy.

Głosowanie potrwa od 16 do 29 września. Odbywać będzie się elektronicznie za pośrednictwem specjalnej strony internetowej, na której znajduje się lista projektów.

– Jeśli nie masz możliwości zagłosowania przez internet lub masz problem z obsługa strony WWW, możesz oddać głos w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Interesanta ( na papierowej karcie do głosowania lub elektronicznej) lub w przygotowanych punktach do głosowania ( elektronicznie) – informuje raciborski magistrat.

(oprac. wk)

ZOBACZ TAKŻE