Mija tydzień odkąd w Urzędzie Miasta funkcjonuje punkt przyjmowania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze.

Każdego dnia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pojawiają się osoby zainteresowane tym programem pomocowym. W pierwszych dniach działania punktu – pracownika Urzędu Miasta obsługującego wnioski wspiera specjalista z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem programu priorytetowego „Czyste powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dzięki zawartemu w listopadzie porozumieniu pomiędzy Miastem Racibórz a WFOŚiGW w Katowicach od stycznia w raciborskim magistracie pracuje przeszkolony urzędnik do obsługi mieszkańców (wnioskodawców) w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże udogodnienie. Dotąd musieli oni jeździć do Katowic, Bielska Białej lub Częstochowy.

Porozumienie zawarte jest na czas trwania programu, a więc do 2029 roku. W Punkcie informacyjnym w raciborskim urzędzie można pobrać druki, złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu i wszelkie informacje dotyczące programu. Tutaj także wnioski przejdą etap weryfikacji formalnej. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom to już kompetencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Więcej informacji o programie na stronie WFOŚiGW w Katowicach oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta.

(UM w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE