Załatwianie jakichkolwiek spraw przed sądem czy urzędem to trudne zadanie – wymaga sporej wiedzy i doświadczenia prawniczego, a także cierpliwości. W końcu na rozstrzygnięcie sprawy prawie zawsze trzeba długo czekać.

Dobrym sposobem na pozbycie się tych problemów jest skorzystanie z usług pełnomocnika. Czy może nim być każdy prawnik? Okazuje się, że nie. Jak więc znaleźć dobrego pełnomocnika?

Studia to za mało – trzeba mieć jeszcze uprawnienia

Zgodnie z przepisami prawa profesjonalnym pełnomocnikiem może być jedynie adwokat lub radca prawny, a więc zawodowy prawnik. Aby móc ubiegać się o ten tytuł konieczne jest ukończenie studiów prawniczych, a następnie odbycie szkolenia specjalizacyjnego, zdanie egzaminu zawodowego oraz uzyskanie wpisu na właściwą listę – prowadzoną przez samorząd adwokacki lub radcowski. Każdy z tych etapów jest niezwykle wymagający. Stąd tytuł adwokata bądź radcy prawnego może zdobyć tylko taki prawnik, który spełnia najwyższe wymagania. Zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia, jak i przestrzegania standardów etycznych.

W związku z tym do tego, aby być pełnomocnikiem – w sprawach karnych, cywilnych czy administracyjnych – samo ukończenie studiów prawniczych to za mało. Po prostu taki prawnik nie ma stosownych uprawnień, aby mógł określić się mianem profesjonalisty. Co prawda z teoretycznego punktu widzenia osoba legitymująca się wykształceniem prawniczym w niektórych kategoriach spraw może być pełnomocnikiem, jednak jak podkreśla osoba mogąca przedstawić się jako adwokat Wrocław sprawy karne, korzystanie z takich usług obarczone jest sporym ryzykiem. Po prostu jakość pomocy prawnej może być w takich wypadkach dużo niższa, niż wówczas, gdy korzysta się z profesjonalnych usług.

Adwokat Wrocław – jak znaleźć pełnomocnika?

Dlaczego warto zastanowić się, jak znaleźć pełnomocnika? Adwokat Wrocław podaje prostą odpowiedź na to pytanie: zawsze warto szukać wśród profesjonalnych prawników, a więc przykładowo posiadających tytuł adwokata. Droga do uzyskania tego statusu jest trudna i wymagająca, co z kolei przekłada się na to, że zawodowy prawnik z pewnością ma kompetencje do fachowego poprowadzenia sprawy przed sądem czy urzędem. Jednocześnie zawsze warto bliżej przyjrzeć się ścieżce zawodowej adwokata, którego usługami jesteśmy zainteresowani. W końcu dobre rezultaty dotychczasowej pracy zawsze stanowią najlepszą rekomendację na przyszłość.

Wybierając pełnomocnika, trzeba pamiętać, że od tego, jak podejdzie on do swoich zadań, w dużej mierze może zależeć rozstrzygnięcie sprawy – a tym samym nasza przyszłość. Dlatego warto powierzać poszukiwanie rozwiązania problemów prawnych tylko profesjonalistom z bogatym doświadczeniem i dorobkiem zawodowym świadczącym o tym, że faktycznie posiadają oni kompetencje do reprezentowania nas w danej sprawie. W przeciwnym razie pomoc prawna może okazać się jedynie teoretyczna, niezmierzająca do korzystnego dla nas rozstrzygnięcia. Jego uzyskanie jest z kolei celem właściwie każdego, kto udaje się do sądu lub urzędu.