26 sierpnia złożono wniosek do programu Kolej Plus ws. rewitalizacji linii kolejowych nr 177 i 294. To linia łącząca Racibórz z Baborowem, Głubczycami i Racławicami Śląskimi.

W urzędzie marszałkowskim województwa opolskiego odbyła się w tej sprawie konferencja, w której udział wziął Zastępca Prezydenta Raciborza Michał Fita. To kolejny etap do przywrócenia tego kolejowego połączenia pasażerskiego Raciborza.

– Z inicjatywą tego projekty wyszło nasze miasto Racibórz, które zainicjowało działania ma szczeblu samorządowym – wyjaśnia Michał Fita.

Partnerstwo w projekcie zawarli: województwo opolskie, powiaty: raciborski, głubczycki, prudnicki, gminy: Racibórz, Pietrowice Wielkie, Baborów, Głubczyce, Głogówek oraz Kietrz.

– Wspólnie walczymy o sfinansowanie rewitalizacji linii kolejowej 177 i fragmentu linii 294. Szczególne podziękowania należą się dla ministra Janusza Kowalskiego, ministra Michała Wosia, wicemarszałka woj. opolskiego Szymona Ogłazy – województwa, które przejęło na siebie role lidera – dodaje wiceprezydent.

Przypominamy, że o przywróceniu ruchu na tej linii mówiliśmy w Raciborzu w marcu tego roku. W lutym podpisano wstępne porozumienie między zainteresowanymi samorządami.

Program Kolej Plus to rządowe narzędzie finansowe z okresem trwania do 2028 r. Gwarantuje ono finansowanie inwestycji kolejowych na poziomie 85 proc.

Omawiany wniosek jest jedynym w programie Kolej+ z terenu województwa opolskiego. Jeśli zostanie oceniony pomyślnie, są duże szanse na realizacje tego projektu.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE