Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach organizuje konferencję naukową „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. 15 lat prewencji wypadkowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych”.

Odbędzie się ona 21 listopada w godz. od 10.00 do 16.30 w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom tematyki bezpieczeństwa w miejscu pracy, a zwłaszcza kwestii prewencji wypadkowej, ochrony pracowników oraz zapobiegania wypadkom w miejscu zatrudnienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od wielu lat nie tylko edukuje, szkoli przedsiębiorców, ale też wspiera finansowo te firmy, które inwestują w działania zmierzające do poprawy i bezpieczeństwa w pracy, co roku ogłaszając konkurs dla firm.

Mogą w nim wziąć udział zarówno mikro przedsiębiorstwa, jak i duże firmy zatrudniające od kilkuset po kilka tysięcy pracowników.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną nie tylko informacje z zakresu ograniczania zagrożeń wypadkowych w pracy, ale też wyzwania finansowe, prawne i organizacyjne systemu ochrony skutków wypadków przy pracy. Będzie też mowa o bezpieczeństwie informacji w świetle przepisów RODO, czy nawet instruktaż protokołu powypadkowego.

To tylko niewielki zakres tego wydarzenia, na którym powinni być wszyscy, dla których bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jest ważne i bliskie.

Więcej o wydarzeniu. 

Formularz zgłoszeniowy. 

(Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

ZOBACZ TAKŻE