Zwolnienie lekarskie wstecz to rozwiązanie umożliwiające usprawiedliwienie nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub jakąkolwiek niedyspozycją zdrowotną.

Czasem zagadnienie to niesie ze sobą wiele wątpliwości. Niektóre osoby aktywne zawodowo nie zdają sobie sprawy z jego istnienia, a zdecydowanie warto nadrobić te zaległości, aby móc w pełni korzystać z przywilejów wynikających z umowy o prace i ubezpieczenia. Często zdarza się również tak, że w trakcie rozważania zwolnienia wstecznego, u chorych pracowników pojawiają się obawy ile poprzednich dni może ono objąć.

W dzisiejszym artykule odpowiadamy na ile dni wstecz chory pracownik może otrzymać zwolnienie oraz jakie podczas jego ma prawa i przywileje, a także przedstawiamy sytuacje kiedy przysługuje.

Zwolnienie lekarskie wstecz cechuje się ustaloną procedurą wystawiania, realizowania oraz respektowania. Oprócz tego posiada jasno sprecyzowane limity dotyczące czasu trwania całego zwolnienia, a także długości okresu wstecznego, które może objąć. Zwolnienie chorobowe może zostać wystawione na maksymalnie trzy dni wstecz. Wszystkie poprzednie dni wykraczające poza ten limit, podczas których pracownik nie pojawił się w pracy, nie zostaną objęte zwolnieniem, a tym samym pracodawca nie będzie mógł ich usprawiedliwić.

W przypadku zwolnienia wstecznego pojawia się pewien wyjątek, który może znacznie wydłużyć okres przed otrzymaniem zaświadczenia. Jest nim otrzymanie zwolnienia od psychiatry. Po dokładnym badaniu może on stwierdzić, że pacjent był chory znacznie wcześniej niż trzy dni wstecz. W takiej sytuacji nieobecność zostanie usprawiedliwiona. Warto również wspomnieć, że nie ma jasno określonego limitu dotyczącego maksymalnej ilości wcześniejszych dni, na które można otrzymać zwolnienie chorobowe od psychiatry.

Co umożliwia takie zwolnienie?

Zwolnienie wsteczne niesie ze sobą wiele korzyści i udogodnień. Przede wszystkim, dzięki temu zaświadczeniu, nieobecność chorego pracownika zostanie usprawiedliwiona. W przypadku bardzo złego samopoczucia, które nie pozwalałoby choremu odwiedzić przychodni lub skorzystać z internetowych rozwiązań dotyczących generowania zwolnień lekarskich, będzie on mógł przez kilka dni odpocząć zamiast natychmiast załatwiać wszystkie formalności. Po upływie tych kilku dni i poprawie stanu zdrowia i samopoczucia, chory będzie mógł skontaktować się z uprawnionym lekarzem i otrzymać zwolnienie. Obejmie ono także dni, które pracownik spędził w łóżku i z powodu niedyspozycji nie mógł pojawić się w pracy. Zwolnienie wsteczne doskonale sprawdzi się także w obecnych czasach i panującej pandemii. Często zdarzają się sytuacje, że wizyty lekarskie są ograniczone lub medyk nie może przyjąć kolejnej osoby w ciągu najbliższych dni. Zwolnienie wystawiane na dni wsteczne pozwoli na otrzymanie go, gdy choremu nareszcie uda się spotkać z lekarzem.

Kiedy można uzyskać zwolnienie lekarskie wstecz?

Zwolnienie lekarskie wstecz może zostać uzyskane w takich samych sytuacjach jak klasyczne zwolnienie chorobowe. Wskazaniem do urlopu jest choroba, złe samopoczucie, hospitalizacja, a także uraz będący skutkiem wypadku. Odpowiednie zaświadczenie, wygenerowane przez uprawnionego do tego celu lekarza, pozwoli pracownikowi na tymczasowe zrezygnowanie z pracy na rzecz podjęcia leczenia. Po powrocie do zdrowia i pełni sił, ozdrowieniec powróci do powierzonych mu obowiązków pracowniczych. Zwolnienie lekarskie, według obowiązujących zasad, może zostać wystawione na ilość dni umożliwiających skuteczne przeprowadzenie kuracji likwidującej objawy i dolegliwości. Po przeprowadzeniu badania lub dokładnego wywiadu, lekarz wystawi zwolnienie na wyznaczony okres obejmujący minione dni.

Jakie prawa podczas takiego zwolnienia ma pracownik?

Zwolnienie chorobowe jest świadczeniem przysługującym każdemu ubezpieczonemu pracownikowi. Dzięki niemu może on cieszyć się wieloma przywilejami i korzyściami. Przede wszystkim ma on prawo do 182 dni zwolnienia lekarskiego, podczas którego będzie otrzymywał należne wynagrodzenie oraz zasiłek. Ilość przysługujących dni, które można spędzić na L4 jest zwiększona w przypadku osób chorych na gruźlicę oraz kobiet w ciąży. Mają oni prawo do aż 270 dni zwolnienia. Wypłacane podczas trwania urlopu chorobowego świadczenia pozwalają na zachowanie stałego dochodu. Mają one określoną wysokość. Kobiety spodziewające się dziecka, osoby przebywające w szpitalu oraz poszkodowani podczas wypadku w drodze do lub z pracy otrzymają świadczenia w wymiarze 100% podstawy, czyli średniej wypłat otrzymanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Oznacza to, że mimo ich nieobecności w pracy, zostanie wypłacona im równowartość wynagrodzenia. Pozostali pracownicy mają prawo do otrzymywania świadczeń w wysokości 80% podstawy.

(artykuł sponsorowany)