Mowa o drodze powiatowej o numerze DP 3532 S przy ul. Rakowiec w Rudyszwałdzie w Gminie Krzyżanowice.

– Z końcem ubiegłego tygodnia oddano ją do użytku, dzięki czemu przywrócona została stała organizacja ruchu – informuje Urząd Gminy w Krzyżanowicach.  Inwestorami remontu byli Obec Szylerzowice oraz Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

ZOBACZ TAKŻE