Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje, że zostały wydłużone terminy zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE.

Nowe przepisy dot. zwalczania COVID-19 (tzw. specustawa) wydłużyły termin zgłosze­nia nabycia i zbycia pojazdu z 30 do 180 dni.

Podobnie jest w przypadku pojazdów sprowadzonych z terytorium UE, wobec których termin na zarejestrowanie pojazdu również wydłużono do 180 dni.

Przypominamy, że przekroczenie tego terminu skutkuje nałożeniem kary administra­cyjnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Nowe przepisy obowiązują od 31 marca 2020 r. ale obejmują wszystkie przypadki, które potencjalnie mogłyby podlegać karze, tj. wszystkie zmiany właścicieli od 1 stycznia 2020 r. Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 32 45 97 314.

Przypominamy również, że zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu można dokonać kore­spondencyjnie lub on-line przez portal ePUAP lub PWPW. Do zawiadomienia należy dołą­czyć kopię dokumentu przenoszącego prawo własności pojazdu (umowy, faktury).

Adres ePUAP: epuap.gov.pl
Adres PWPW: esp.pwpw.pl

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)

Nie przegap najważniejszych artykułów!
Kliknij OBSERWUJ TerazRaciborz.pl na Google News!

ZOBACZ TAKŻE: