Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym to prawie 1330 ha, zlokalizowanych na terenach rolnych Amandowa i Krowiarek.

Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju powiatu, od marca 2017 roku powiat raciborski realizuje zadanie dot. „scalania gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa pn. „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie”.

Obejmuje ono prace geodezyjne oraz zagospodarowanie poscaleniowe. Celem zadania jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Koszt realizacji operacji wynosi 11 084 525,80 zł. Są to środki zewnętrzne w całości pozyskane przez Powiat Raciborski. 7 053 082,00 zł stanowią środki unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast 4 031 462,80 zł to środki z budżetu państwa.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym to prawie 1330 ha, zlokalizowanych na terenach rolnych Amandowa i Krowiarek.

W tym roku w zakresie zagospodarowania poscaleniowego trwa przebudowa i utwardzenie 16,217 km dróg transportu rolnego. Zostaną również oczyszczenie i udrożnione 1812 mb rowów wraz z przepustami oraz przełożone 350 mb rurociągów drenarskich.

Starosta Grzegorz Swoboda w towarzystwie wójta Gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja Wawrzynka kontrolował postęp prac.

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)