Gmina Rudnik zdobyła grant w wysokości 130.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Programu wyrównywania różnić między regionami III-Obszar D, PN. „Transport Bez Barier”. 

Program na celu zwiększenia aktywności osób mających problemy w zakresie mobilności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym poprzez wyeliminowanie barier transportowych.

Dzięki pozyskanej dotacji i zakupionemu pojazdowi, osobom starszym, niesamodzielnym czy niepełnosprawnym łatwiej będzie dotrzeć do lekarza, urzędu czy skorzystać z oferty edukacyjnej.

W ramach nowej oferty zakupiony został specjalistyczny samochód 9-osobowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim.

Projekt „TRANSPORT BEZ BARIER” jest realizowany przez Gminę Rudnik na podstawie Regulaminu  o świadczeniu usług transportowych. Usługi te są kierowane dla mieszkańców wykluczonych z aktywności społeczno-zawodowej przez bariery mobilne w szczególności do osób, które mają trudności w samodzielnym przemieszczeniu się i tych, którzy wymagają wsparcia, gdzie pod uwagę jest brana ich sytuacja życiowa. Są to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w stopniu znacznym), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia, a posiadające wiek co najmniej 75 lat.

Osoby zainteresowane spełniające kryteria regulaminu składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku „Formularz zgłoszeniowy do usługi indywidualnego transportu”, na podstawie którego wydana zostanie „Karta upoważniająca do transportu” z indywidualnym numerem.

Usługa rozpocznie się od 6 lutego br. i realizowana będzie w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 7:00 do 12:30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Celem przejazdu jest transport osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca do miejsca docelowego na terenie Gminy Rudnik, tj.: Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, GOPS czy Klub Seniora.

Transport odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń i w kolejności zgłoszeń. Zamówienia na przewozy przyjmowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 13:00, telefonicznie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem  (dwa dni robocze) pod nr telefonu 32 410 64 28. Zamówienia realizowane będą po potwierdzeniu przez Dyspozytora przyjęcia zlecenia.

(UG Rudnik)