Pozyskane środki na zakup tego nowoczesnego sprzętu są pokłosiem ubiegłorocznej wizyty delegacji powiatu raciborskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, kiedy to podpisano umowę na dostawę nowej karetki pogotowia.

Podczas spotkania w którym uczestniczył minister Michał Woś oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski została również omówiona pilna potrzeba przekazania środków na zakup ortopedycznego stołu operacyjnego.

Pozyskane środki finansowe w wysokości 346 500 zł pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości natomiast wkład własny samorządu powiatowego wyniósł 31 525,92 zł.

Całe zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Sprzęt ostatecznie trafił do Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

(oprac. wk, źródło: SP Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE