Gmina Kuźnia Raciborska oddała do użytku nowe szatnie w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka.

Zadanie pod nazwą „Utworzenie pomieszczeń szatni w piwnicy Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej” zostało dofinasowane z budżetu Gminy oraz z rezerwy celowej Prezesa Rady Ministrów.

W uroczystym otwarciu uczestniczył Poseł na Sejm RP X kadencji Czesław Sobierajski, dzięki któremu gmina otrzymała dofinasowanie do projektu, burmistrz Paweł Macha, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Kasprzyk, radny Maciej Kriwienok, przewodnicząca Rady Rodziców Wioletta Jurusik, kierownik referatu Edukacji Sportu i Promocji Anna Mainusz, kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa Piotr Staroń, dyrekcja szkoły, nauczyciele, samorząd uczniowski oraz wykonawca remontu Jerzy Bandurski z Firmy Remontowo-Budowlanej.

Po uroczystym przecięciu wstęgi poświecenia nowych pomieszczeń szatniowych dokonał wikariusz parafii pw. Św. Marii Magdaleny z Kuźni Raciborskiej ks. Joachim Koza.

(UM Kuźnia Raciborska)