To kolejny etap realizowanej od marca 2017 roku przez powiat raciborski operacji scalania gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie.

Powiat Raciborski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „TRANSKOM” Robert Białdyga z Jaryszowa na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pod nazwą: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego”.

Polega ono na przebudowie i utwardzeniu 25 dróg szerokości 4,0 m na długości 16,217 km, z uwzględnieniem robót na istniejących przepustach. Nawierzchnie tych dróg będą wykonane w części w technologii powierzchniowej poprzez utrwalenie emulsją i grysem kamiennym, a w części z asfaltobetonu.

Prace będą prowadzone w oparciu o harmonogram rzeczowy robót, w którym określono terminy realizacji poszczególnych dróg. Termin zakończenia całego zadania to październik 2020 roku. Całkowity koszt wykonania w/w prac wynosi 5 239 800,00 zł.

Będzie on finansowany ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 3 334 084,74 zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 1 905 715,26 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 4 – Inwestycje w środki trwałe, Poddziałanie 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, Operacja typu „Scalanie gruntów”.

Wykonanie w/w robót budowlanych to kolejny etap realizowanej od marca 2017 roku przez Powiat Raciborski operacji Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie.

Kolejne zaplanowane roboty to oczyszczenie i udrożnienie 1812 mb rowów wraz z przepustami i przełożenie 350 mb rurociągów drenarskich. Wszystkie prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym planuje się zakończyć jeszcze w tym roku.

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)

Nie przegap najważniejszych artykułów!
Kliknij OBSERWUJ TerazRaciborz.pl na Google News!