Nie co rok, jak było do tej pory, a co dwa lata należy składać wniosek o świadczenie wychowawcze 500+.

Zgodnie ze zmianą ustawy „o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci” od dnia 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje (na złożony wniosek) na wszystkie dzieci do 18-go roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Aktualny okres rozliczeniowy trwa dwa lata i kończy się dopiero z dniem 31.05.2021 roku a wraz z nim prawo do świadczeń.

Wobec powyższego rodziny korzystające w obecnym okresie z uprawnień programu „ Rodzina 500+” nie muszą składać obecnie nowych wniosków.

Termin składania wniosków o świadczenie „500 +” na okres świadczeniowy 2021/2022 został opisany w zakładce świadczenia rodzinne: świadczenia wychowawcze  500+ na stronie internetowej OPS Racibórz.

Powyższe nie dotyczy osób wnioskujących o świadczenia po raz pierwszy z uwagi na narodziny dziecka. Wówczas wniosek należy złożyć w okresie do 3 miesięcy od momentu narodzin, tak aby nabyć prawo do świadczeń od dnia urodzenia się dziecka.

Świadczenia Rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dobry Start

Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, że:

  • wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
  • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

będą przyjmowane od 1 lipca 2020r. drogą elektroniczną (pod adresem empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz poprzez bankowość elektroniczną), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną czyli papierowo.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)