Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w ramach Tarczy antykryzysowej wypłacił już 6.405.000,00 zł na niskooprocentowane pożyczki dla pracodawców i przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpatrzono pozytywnie 1281 wniosków.

Ponadto realizowane są wnioski na pozostałe działania z pakietu antykryzysowego, tj.:

– Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – rozpatrzono pozytywnie 136 wniosków o dofinansowanie na kwotę 1.486.532,20 zł;
– Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – rozpatrzono pozytywnie 230 wniosków na kwotę 431.860,00 zł.

Łączna kwota wsparcia dla firm na dzień 15.05.2020 r. wynosi 8.323.392,20 zł.

Jednocześnie informujemy, że środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w ramach Tarczy antykryzysowej nie są limitowane i nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń jest prowadzony w sposób ciągły.

(oprac. wk, źródło: PUP Racibórz, fot. pixabay.com/StartupStockPhotos)