Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth to projekt w ramach budżetu obywatelskiego, wyceniony na ponad 448 tys. zł. Jak twierdzą wnioskujący, poprawa funkcjonalności miejskiego parku wynika z postulatów mieszkańców.

Od dawna skarżą się oni na stan ścieżek, jakość i zapach wody w stawie, brak elementów małej architektury, który sprzyja osobom korzystającym z parku. Realizacji zadania znacząco poprawi wygląd miejskiej przestrzeni publicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ O BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2019

Z miejskiej przestrzeni będą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta i powiatu bez ograniczeń wiekowych. Przebywanie wśród zieleni jest korzystne z uwagi na możliwość wyciszenia, ucieczki przed upałami, hałasem i niekorzystnym zanieczyszczeniem powietrza. Dodatkowo buduje pozytywne relacje społeczne

Co należałoby więc zrobić? Autorzy projektu mają sporo pomysłów.

Obecny wygląd parku nie jest zadowalający i w ocenie mieszkańców wymaga pilnych zmian. Dlatego konieczna jest poprawa nawierzchni ścieżek spacerowych, poprawa czystości wody w miejskim stawie, ustawienie atrakcyjnych fontann, uruchomienie nieczynnego strumienia z jego przebudową, montaż dodatkowego kolorowego oświetlenia w okolicy ul. Opawskiej, ustawienie tablic informacyjnych na temat historii parku, pomników przyrody.

Dodatkowo na terenie parku mogą znaleźć się elementy małej architektury nawiązujące do miasta partnerskiego Roth lub gmin powiatu raciborskiego, w wybranych miejscach miejskie poidełka, dwie nowe ławki umożliwiające mamom przewijanie dzieci oraz nowe nasadzenia krzewów ozdobnych.

CZYTAJ WIĘCEJ O BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2019

O celowości realizacji opisanego projektu świadczy m.in. fakt zaplanowanej przez UM modernizacji całego oświetlenia parku. Połączenie obydwu zadań stworzy w tej części miasta bardzo atrakcyjne miejsce odpoczynku i ochrony przed upałami. Mikroklimat parku połączony z obecnością wody wpływa kojąco na mieszkańców i jest miejscem chętnie odwiedzanym przez cały rok. Park jest także siedliskiem wielu gatunków ptaków, ssaków oraz gatunków roślin.

– Z doświadczenia wiemy, ze kolejne częściowe remonty oaz wymiana pojedynczych elementów nie gwarantuje ogólnej poprawy funkcjonalności Parku im. Miasta Roth – piszą pomysłodawcy.

Głosowanie potrwa od 16 do 29 września. Odbywać będzie się elektronicznie za pośrednictwem specjalnej strony internetowej, na której znajduje się lista projektów.

(oprac. wk)

ZOBACZ TAKŻE