Dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu raciborskie. Jest to też niewątpliwy sukces w negocjacjach powiatowych władz samorządowych oraz dyrekcji szpitala z wojewodą – czytamy w komunikacie raciborskiego starostwa.

Po licznych rozmowach i ustaleniach z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem, udało się wypracować wspólne stanowisko w sprawie odblokowania raciborskiego szpitala dla obsługi wszystkich pacjentów.

Od 15 września pełną działalność rozpoczynają oddziały:
– chirurgii ogólnej,
– chirurgii urazowo-ortopedycznej,
– otorynolaryngologii,
– okulistyki,
– ginekologii i położnictwa z neonatologią,
– anestezjologii i intensywnej terapii.

Oddziały te nadal będą zabezpieczać pomoc medyczną dla pacjentów z objawami oraz chorych na COVID -19 w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Od 15 września traci moc Polecenie Nr 28/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2020 r. oraz Nr 30/2020 i 31/2020 z dnia 16 marca 2020 r. dotyczące przekształcenia struktur organizacyjnych Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w szpital jednoimienny zakaźny.

(oprac. wk, źródło: SP w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE