Prezydent Raciborza Dariusz Polowy przyjął grupę osób związanych ze środowiskiem Solidarności – związku zawodowego, którego powstanie datuje się na 31 sierpnia 1980 r. Był to początek funkcjonowania nowych, samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej Polski.

31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Racibórz prezydent Dariusz Polowy spotkał się z raciborzanami, którzy 40 lat temu uczestniczyli w zrywie wolności. Za swoje zaangażowanie część z nich była internowana, wszyscy mieli problemy z ówczesną władzą.

Prezydent podziękował obecnym za ich wkład w budowę wolnego społeczeństwa i Polski. – Oby pamięć o Was i waszej walce nigdy nie zaginęła. Musimy przekazywać młodemu pokoleniu czym były wydarzenia sprzed 40 lat, gdyż to od nich się zaczęła droga ku wolnej Polsce – powiedział do swoich gości.

Spotkanie w urzędzie było okazją do wspomnień sytuacji w kraju oraz lokalnej historii z początku lat 80-tych oraz wymiany archiwalnych materiałów, gazetek i zdjęć z tamtego okresu.

Porozumienia sierpniowe to cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980. Na ich podstawie dopuszczono do zarejestrowania NSZZ „Solidarność”.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE