Powstanie ścieżka rowerowa od Łężczoka do Markowic - TerazRaciborz.pl

Powstanie ścieżka rowerowa od Łężczoka do Markowic

17.09.2020 22:34     Komentarze (1)

Instagram Skomentuj

Miasto ogłosiło właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Łężczoka do przystanku w Markowicach przy ul. Gliwickiej.

To drugi etap inwestycji w ramach której wybudowano 1,5 km odcinek ścieżki rowerowej poza pasem drogi wojewódzkiej 919 od mostu na Uldze do wjazdu na teren rezerwatu Łężczok. Dzięki niej od zeszłego roku możemy bez obaw dostać się rowerem ze ścieżki wzdłuż wałów do cenionego rezerwatu.

Teraz czas na kontynuację zadania i połączenie rowerowe z Markowicami. Miasto przed ogłoszeniem przetargu na 2. etap musiało przeprowadzić uzgodnienia z właścicielami terenów pod budowę ścieżki: Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.

– Procedury były skomplikowane i długotrwałe m. in. z uwagi na fakt, że tereny te znajdują się poza planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Kluczowe było uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – to otworzyło nam drogę do realizacji inwestycji – tłumaczy z-ca prezydenta Raciborza Dominik Konieczny.

Przyszły zleceniobiorca ma do opracowania dokumentację na budowę 550 m ścieżki o szerokości 3 metrów i nawierzchni z asfaltobetonu – dokładnie takiej jak pierwszy 1,5 km odcinek ścieżki. Dokumentacja ma być gotowa jeszcze w grudniu, a wczesną wiosną po przeprowadzeniu procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy budowy ścieżki miałyby ruszyć prace budowlane. Ścieżka ma być oddana do użytku jeszcze w 2021 roku.

To długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców Markowic, którym brakujący kilkusetmetrowy odcinek ścieżki stworzy dogodne i bezpieczne połączenie z miastem.

(oprac. wk, źródło: UM w Raciborzu)
Komentarze (1)

  1. Zenon  

    18.09.20 | 07:03

    Najwyzszy czas

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zapoznaj się z regulaminem