Zapraszamy do obejrzenia rozmowy o 31. numerze naszego czasopisma. Ta promocja odbyła się bez czytelników – informuje Raciborskie Centrum Kultury. 

O autorach wiosennego wydania, o doświadczeniu pandemii, o barokowych fascynacjach Ernesta Brylla rozmawiali: Joanna Maksym-Benczew – dyrektor Raciborskiego Centrum Kultury, bohemistka, Janusz Nowak – historyk literatury, poeta i Marek Rapnicki – redaktor naczelny AP, poeta.

„Almanach Prowincjonalny” to półrocznik, który wychodzi od roku 2005, a sama inicjatywa narodziła się w Raciborskim Centrum Kultury pod koniec 2004 roku, kiedy to Janusz Nowak i Marek Rapnicki wraz z ówczesnym dyrektorem Leszkiem Wyką postanowili wydawać czasopismo literackie, które łączyłoby nasze miasto z Polską i Czechami.

W zamierzeniu pomysłodawców, a wkrótce redaktorów półrocznika, na łamach Almanachu mieli spotykać się autorzy raciborscy oraz twórcy spoza naszego miasta. Pierwszy, stustronicowy numer ukazał się w sobotę 9 kwietnia 2005 roku, a niejako matką chrzestną nowego pisma została wybitna poetka z Krakowa, Ewa Lipska. Od tego czasu gośćmi Almanachu zostało wiele wybitnych osobistości świata kultury, poetów i tłumaczy z obu stron Sudetów, by wymienić tylko Ernesta Brylla, ks. Jerzego Szymika, Adama Zagajewskiego, Juliana Kornhausera, Wojciecha Wencla, Annę Janko, Jana Polkowskiego, Barbarę Gruszkę-Zych, Andrzeja Babuchowskiego, Václava Buriana, Miloša Doležala, czy Petra Krála.

31 numer Almanachu Prowincjonalnego został wydany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(oprac. wk, źródło: RCK)