Tereny pokopalniane w Piekarach Śląskich stały się na jeden dzień poligonem dla przyszłych żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W ramach 16. dniowego szkolenia podstawowego przyjechali tam by ćwiczyć zieloną taktykę i postawy strzeleckie.

Operacje w terenie otwartym nazywane są właśnie zieloną taktyką.
Jej zasadniczymi elementami są patrolowanie, obserwacja, zasadzki i inne metody działań ofensywnych. 

Żołnierze Obrony Terytorialnej szkolą się po to by w razie potrzeby bronić lokalną społeczność, ważne jest więc by wychodzili poza teren koszar i szkolili
się w miejscach o których bezpieczeństwo mają dbać. 

Znając teren, w którym będą się poruszać będą mieli przewagę nad przeciwnikiem. To wielki atut zarówno samych terytorialsów, jak i właśnie szkoleń poza koszarami czy poligonami podkreślił, dowódca 13 ŚBOT, płk Tomasz Białas

Szkolenie to było także świetną okazją do pokazania lokalnym władzom, jak wygląda służba w Wojskach Obrony Terytorialnej i że szkolenie jakie przechodzą terytorialsi wcale nie jest takie łatwe.  

Ogromny szacunek dla wszystkich, którzy zdecydowali się wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wizyta podczas ćwiczeń Śląskiej Brygady OT była dla mnie fantastycznym przeżyciem. Marzyłam, by móc ubrać kamizelkę i zobaczyć karabin „Grot”, najnowszy produkt polskiej armii. Jestem bardzo wdzięczna dowódcy, Panu Pułkownikowi Tomaszowi Białasowi, za możliwość udziału w przeszkoleniu. Dzięki niemu wiem, jak wygląda takie szkolenie oraz jak wykonuje się komendy i postawy strzeleckie – powiedziała prezydent Piekar Śląskich, Sława Umińska – Duraj. 

Głównym zadaniem WOT, funkcjonujących od 2017 r. jako odrębny rodzaj sił zbrojnych, jest wspieranie lokalnych społeczności, zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych oraz wspieranie służb ratowniczych. W czasie kryzysu i wojny mają współdziałać z wojskami operacyjnymi. WOT składają się głównie z ochotników, liczą obecnie ponad 20 tys. osób, w tym ok. 3 tys. żołnierzy zawodowych. Docelowo formacja ma liczyć 53 tys. osób.

(źródło: 13 ŚBOT, oprac. wk)