O trawie i chwastach zarastających nasze miasto mówił na sesji radny Eugeniusz Wyglenda. Jak wyjaśniał, sygnalizują to nie tylko mieszkańcy, ale i goście. – W niektórych miejscach rosną już nawet drzewa! – zwracał uwagę, apelując o regularne koszenie. 

Rajca ze Studziennej chaszczami przy miejskich chodnikach czy ścieżkach rowerowych przejął się tak bardzo, że poprosił o przedstawienie harmonogramu koszeń.

Prezydent był nieobecny na sesji, dlatego radny Wyglenda musi poczekać na odpowiedź pisemną.

(wk)