Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach. Jednym z głównych tematów rozmowy były projekty i dalsza współpraca na pograniczu polsko-czeskim.

Wójt Grzegorz Utracki w Urzędzie Gminy Krzyżanowice gościł Konsula Generalnego RP w Ostrawie Izabelę Wołłejko-Chwastowicz. Podczas spotkania wspólnie z starostą partnerskiej gminy Silherovice Radkiem Kaňa omawiano projekty polsko-czeskie oraz rozmawiano o dalszej współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć na pograniczu.

– Spotkanie było też dobrą okazją, aby pokazań Pani Konsul ostatnią wspólną realizację projektu polsko-czeskiego gminy Krzyżanowice z partnerską gminą Silherovice, czyli udostępnieniem wieży widokowej na Ruinach Zamku w Tworkowie – informuje urząd.

(oprac. wk, źródło: UG Krzyżanowice)