Inwestycja w złoto dla wielu inwestorów jest niezwykle opłacalna. Warto wiedzieć, że złoto często uważane jest za inwestycję bardziej pewną w okresach kryzysów. Obecnie złoto znów zyskuje na wartości, w związku z rosnącą inflacją, dlatego warto dowiedzieć się, jak można w nie inwestować.

Dlaczego inwestorzy decydują się na zakup złota?

Warto wiedzieć, że zawsze wtedy gdy cena danej waluty spada, to wartość złota rośnie. Od wieków stanowiło ono zabezpieczenie na czas kryzysów i tak jest do dzisiaj. Złoto dla inwestorów staje się tą najbezpieczniejszą opcją w obliczu szalejącej inflacji, gdyż długoterminowo może przynosić zyski. Popyt na nie zawsze jest duży, dlatego warto rozważyć inwestycję w złoto.

Rodzaje złota – fizyczne czy papierowe?

Każda inwestycja zawsze wiąże się z ryzykiem. Oczywiście są też inwestycje, które uznawane są za bardziej pewne i niewątpliwie należą do nich inwestycje w metale szlachetne. Inwestycje w złoto można podzielić na dwa rodzaje, a dokładnie na fizyczne złoto oraz złoto papierowe. Fizyczne złoto dotyczy sztabek oraz monet bulionowych. Można również postawić na wspomniane już przez nas złoto papierowe, co oznacza, że nie trzeba wcale wybierać złota w fizycznej postaci. Jak najlepiej inwestować w złoto? Rzeczywiście trzeba przyznać, że dla inwestorów to dobra opcja i kupują oni złoto do swoich portfeli inwestycyjnych w celu dywersyfikacji. Aktualnie uznaje się, że jeżeli ceny akcji na rynkach spadają, to ceny złota zachowują się odwrotnie.

Złoto uważane jest też za produkt antyinflacyjny, choć trzeba zdawać sobie sprawę, że cena złota może podlegać naprawdę sporym wahaniom. Alternatywą dla takiej inwestycji są fundusze ETC. Są to fundusze, które naśladują ceny złota. Taki produkt zasadniczo nie ma formy prawnej, ale z drugiej strony ma wszystkie zalety, które posiadają ETF-y. Można powiedzieć jeszcze, że ETC ma niejako charakter papieru dłużnika. Oznacza to, że inwestor wpłaca pieniądze, za które dany fundusz kupuje złoto, a następnie ten surowiec przechowywany jest u depozytariusza. Natomiast zarządzający funduszem otrzymuje potwierdzenie i pokwitowanie o zdeponowaniu złota.

Fundusze ETF przy zakupie złota – co warto wiedzieć?

Można inwestować też w fundusze ETF, które co do zasady działają podobnie jak zwykłe fundusze inwestycyjne. Nie wymagają dużych kapitałów i najczęściej mają charakter funduszy indeksowych. Inwestując w złoto trzeba zdawać sobie sprawę, że fundusz RTF emituje akcje. Dana jednostka umożliwia udział we wszystkich aktywach funduszu. Oznacza to, że pozyskane środki finansowe, które gromadzone są przez dany fundusz ETF są inwestowane. Choć ETF nie jest papierem wartościowym, a jednostką uczestnictwa w funduszach, to trzeba przyznać, że działanie ETF niewątpliwie upodabnia się do papierów wartościowych, co oznacza, że można kupować i sprzedawać na każdej sesji, Jednocześnie wycena odbywa się na bieżąco i cechuje ją wysoka płynność.

Inwestowanie w ETF oznacza, że przy zakupie danej jednostki inwestor staje się udziałowcem, a to z kolei przekłada się na to, że ma prawo do części aktywów ETF. Takie działanie można uznać za elastyczne, co wynika także z faktu, że akcje funduszy są notowane na giełdzie i podlegają obrotowi giełdowemu i ścisłym regulacjom prawnym. Trzeba też wiedzieć, że ETF-y są zarządzane w sposób pasywny. Zatem ETF surowce takie jak złoto naśladuje ceny najbardziej popularnych, a wręcz najważniejszych surowców na rynku.

(artykuł sponsorowany)