Na 117 000 złotych wyceniono remont drogi dojazdowej do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Pokój” przy ulicy Piaskowej. O tym, czy inwestycja dojdzie do skutku, zdecydują mieszkańcy w głosowaniu nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego. 

Droga pokoju to nazwa projektu. Wniosek dotyczy drogi gminnej w okolicach ulicy Srebrnej i Piaskowej, która prowadzi do ogródków działkowych.

CZYTAJ WIĘCEJ O BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2019

– Remont drogi gminnej o długości ok. 240 mb i szerokości 3,5 m obejmujący następujący zakres robót: wykonanie pełnej konstrukcji utwardzenia drogi o szerokości 3,5 m oraz wykonanie spadku poprzecznego utwardzenia drogi 2%. Konstrukcja drogi: nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 5 cm, stabilizowana mechanicznie, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 25 cm, stabilizowana mechanicznie, warstwa odsączająca z piasku o frakcji 0-2 mm gr. 15 cm – to szczegółowy opis projektu.

Jak przekonują autorzy, projekt służył będzie mieszkańcom Raciborza m.in. użytkownikom działek przyległych ogrodu Pokój, a więc seniorom, emerytom, rencistom, wielopokoleniowym rodzinom z dziećmi oraz osobom utrzymującym bliskie relacje z wyżej wymienionymi grupami osób. Ponadto projekt służył będzie raciborskim rolnikom uprawiającym pobliskie pola.

Przedmiotowa droga gminna poprzez wieloletni brak nakładów na jej utrzymanie i remont znajduje się w stanie niedostatecznym zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników. Wyremontowanie tej drogi w znacznym stopniu poprawi możliwości korzystania z walorów rekreacyjnych, przyrodniczych i środowiskowych pobliskich terenów.

Głosowanie potrwa od 16 do 29 września. Odbywać będzie się elektronicznie za pośrednictwem specjalnej strony internetowej, na której znajduje się lista projektów.

(oprac. wk)

ZOBACZ TAKŻE