Jubileusz 95. urodzin wraz z rodziną świętowała mieszkanka Krzyżanowic, pani Marta Gaida.

Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili wójt gminy Grzegorz Utracki i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki, wręczając kwiaty i składając najserdeczniejsze życzenia: dalszego dobrego życia, błogosławieństwa Bożego, zdrowia, pomyślności oraz wielu radości i nie ustającego optymizmu. W imieniu własnym oraz mieszkańców gminy.

Były to niezwykle miłe odwiedziny u pełnej sił i radości jubilatki.

Urodzona w okresie dwudziestolecia międzywojennego 2 lutego 1925 r. całe swoje życie mieszka w Krzyżanowicach. Doczekała się 4 wnuków i 8 prawnuków.

(oprac. wk, źródło: UG w Krzyżanowicach)

ZOBACZ TAKŻE: