Do końca sierpnia Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w ramach Tarczy antykryzysowej udzielił wsparcia w kwocie około 33 350 000 złotych.

Na kwotę składają się:
– 17.276.330,00 zł. na niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla pracodawców i przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzd). Rozpatrzono pozytywnie 3457 wniosków.
– 85.609,00 zł. na niskooprocentowane pożyczki dla organizacji pozarządowych (art.15 zzda), rozpatrzono pozytywnie 28 wniosków.
– 3.140.540,00 zł. na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych ( art. 15 zzc) .Rozpatrzono pozytywnie 625 wniosków.
– 12.830.042,00 zł. na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15 zzb). Rozpatrzono pozytywnie  482  wnioski.
– 10.693,00 zł. na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych ( art. 15 zze ) – złożono i rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski.
– 6.439,00 zł. na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na postawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związkw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej ( art. 15 zze 2) złożono i rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek.

Ponadto PUP w Raciborzu informuje, że:
– Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę na podstawie art. 155zzd nie są zobowiązani do złożenia wniosku o umorzenie pożyczki.
– Umorzenie następuje z urzędu, bez konieczności składania wniosku, pod warunkiem kontynuacji działalności gospodarczej przez 3 miesiące od udzielenia pożyczki.
– Formalna informacja o umorzeniu zostaje przekazana do przedsiębiorcy:
· automatycznie z systemu, jeżeli wnioskodawca złożył wniosek przez portal praca.gov.pl;
· za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jeżeli wniosek został złożony w wersji papierowej.
– W przypadku braku podstawy do umorzenia pożyczki nasz urząd będzie się kontaktował z przedsiębiorcą oraz zostanie wysłany harmonogram spłaty pożyczki.

(oprac. wk, źródło: PUP Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE