Na zasłużoną emeryturę udał się Maksymilian Lamczyk – inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W poniedziałek oficjalnie został pożegnany przez wójta gminy Grzegorza Utrackiego wraz z kierownictwem i pozostałym personelem urzędu gminy.

Wójt w imieniu całego urzędu ale również mieszkańców i organizacji pozarządowych podziękował panu Maksymilianowi za zaangażowanie, dobrą współpracę ze społeczeństwem, organizacjami i jednostkami OSP gminy Krzyżanowice oraz służbę przez 45 lat na rzecz Urzędu i gminy Krzyżanowice.

Pan Maksymilian rozpoczął służbę w urzędzie gminy w 01.09.1975 roku na stanowisku instruktora ds. budownictwa. Od 18 czerwca 1990 r. do 31 grudnia 2006 r. pełnił zaszczytną funkcję zastępcy wójta. Był przewodniczącym w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 1997 roku. Do 27 sierpnia 2020 r. służył Gminie na stanowisku inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Teraz pozostaje nam życzyć panu Maksowi wszystkiego dobrego na emerytalnej drodze i rozwijania swoich pasji i celów dotąd niezrealizowanych.

(oprac. wk, źródło: UG w Krzyżanowicach)